Το πολυσύνθετο αυτί.

Μέσα από τις μελέτες του, ο Tomatis κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το αυτί είναι ένα όργανο υψίστης σημασίας για τη βιολογική, σωματική, νοητική και ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη και εξέλιξη του ανθρώπου.

Το αυτί είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα και θεωρείται αισθητικοκινητικό όργανο. Σήμερα οι εμβρυολόγοι συμφωνούν ότι είναι το πρώτο όργανο που αρχίζει να αναπτύσσεται ήδη από τη δέκατη εβδομάδα της κυήσεως στο έμβρυο, το οποίο ακούει ενεργά από την εικοστή εβδομάδα και έπειτα. Σύμφωνα με τον Αlfred Tomatis, το γεγονός ότι το αυτί είναι λειτουργικό τόσο νωρίς στην εμβρυϊκή ζωή, οφείλεται στο σημαντικό ρόλο που παίζει στην ανάπτυξη και αναζωογόνηση του νευρικού συστήματος. Στα βάθη της μήτρας, το έμβρυο "συνειδητοποιεί" τη ζωή και επικοινωνεί με τον έξω κόσμο μέσα από το αυτί.

Aυτί. Ένα εξειδικευμένο μικροσύστημα.

Το αυτί αποτελεί ένα εξειδικευμένο μικροσύστημα και χωρίζεται σε τρία μέρη: το έξω, το μέσο και το έσω ους. Το έξω ους αποτελείται από το πτερύγιο, τον έξω ακουστικό πόρο και τον τυμπανικό υμένα. Το μέσο ους αποτελείται από τρία οστάρια: τη σφύρα, τον άκμονα και τον αναβολέα, τα οποία αποτελούν τα πιο μικρά οστά που υπάρχουν στο ανθρώπινο σώμα. Τέλος, το έσω ους που ονομάζεται και λαβύρινθος λόγω της πολύπλοκης κατασκευής του, αποτελείται από τρία μέρη: τον κοχλία, την αίθουσα και τους ημικύκλιους σωλήνες. Η αίθουσα και οι ημικύκλιοι σωλήνες αποτελούν το αιθουσαίο σύστημα. Οι μεταβολές της κίνησης, της θέσης και της ισορροπίας ανιχνεύονται με τη βοήθεια αισθητηρίων κυττάρων που βρίσκονται στο εσωτερικό των ημικύκλιων σωλήνων, τα οποία στέλνουν τις αντίστοιχες πληροφορίες στον εγκέφαλο, μέσω του αιθουσαίου νεύρου. Αν το αιθουσαίο σύστημα δε λειτουργεί φυσιολογικά, δυσκολευόμαστε να τοποθετηθούμε σωστά στο χώρο και στο χρόνο.

Αυτί. Τροφοδοτεί ενα τεράστιο νευρικό δίκτυο που ελέγχει το σύνολο της εγκεφαλικής δραστηριότητας.

Το πρώτο βήμα στη δημιουργία της ακοής είναι η είσοδος του ηχητικού κύματος στον έξω ακουστικό πόρο. Το σχήμα του πτερυγίου και του έξω ακουστικού πόρου βοηθάει στην ενίσχυση και την κατεύθυνση του ήχου προς την τυμπανική μεμβράνη, η οποία χωρίζει το έξω από το μέσο ους. Η μεμβράνη αυτή πάλλεται ανάλογα με τη συχνότητα των ηχητικών δονήσεων που φτάνουν σε αυτή μέσω του έξω ακουστικού πόρου. Στη συνέχεια, τα ηχητικά κύματα ενισχύονται από την κινητή αλυσίδα των τριών οσταρίων του μέσου ωτός που ενεργούν σαν έμβολα και πολλαπλασιάζουν τον ήχο μέχρι και 20 φορές. Το αποτέλεσμα είναι ο ήχος να φθάνει ενισχυμένος στο έσω ους μέσω της ωοειδούς θυρίδας, η οποία είναι ένα άνοιγμα που καλύπτεται από μεμβράνη και χωρίζει το μέσο από το έσω ους. Η ποσότητα της ενέργειας που μεταδίδεται από το μέσο στο έσω ους ελέγχεται με τη συστολή δύο μικρών μυών του μέσου ωτός: του μυ της σφύρας και του μυ του αναβολέα, που είναι οι μικρότεροι μύες του ανθρώπινου σώματος. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την προστασία των ευαίσθητων αισθητηρίων οργάνων του έσω ωτός από συνεχή και ενοχλητικά ηχητικά ερεθίσματα και κατά συνέπεια, την προστασία του εγκεφάλου από έντονες και απότομες διεγέρσεις.

Στο έσω ους βρίσκεται, όπως έχει ήδη αναφερθεί, ένας ελικοειδής σωλήνας, ο κοχλίας. Μέσα σε αυτόν υπάρχει το αισθητήριο όργανο της ακοής, γνωστό και ως όργανο του Corti. Χάρη στα ειδικά αισθητηριακά κύτταρα που βρίσκονται μέσα στο όργανο αυτό και ονομάζονται τριχοφόρα, το όργανο του Corti είναι υπεύθυνο για τη μετατροπή της μηχανικής ενέργειας του ήχου σε ηλεκτρική, την οποία μεταβιβάζει στο φλοιό του εγκεφάλου μέσω του ακουστικού νεύρου. Το ακουστικό νεύρο διαιρείται ανατομικά και λειτουργικά στο αιθουσαίο και στο κοχλιακό νεύρο, τα οποία είναι σύνθετα νευρικά δίκτυα που συνδέουν τον εγκέφαλο με το αιθουσαίο σύστημα και τον κοχλία αντίστοιχα. Έτσι, επιτυγχάνεται πολύ λεπτομερής ανάλυση και αποκωδικοποίηση της ακουστικής πληροφορίας, ενώ παράλληλα τα ερεθίσματα που φτάνουν στον εγκέφαλο θα τροφοδοτήσουν, μεταξύ άλλων, ένα διάχυτο νευρικό δίκτυο που ελέγχει πολλές εγκεφαλικές λειτουργίες, γνωστό σαν δικτυωτός σχηματισμός. Η αίσθηση της ακοής λοιπόν, στηρίζεται σε ηχητικά κύματα που μεταφράζονται σε κύματα υδραυλικής πίεσης και κατόπιν σε ηλεκτρικές διεγέρσεις.

Αυτί. Ο "διευθυντής ορχήστρας" όλου του νευρικού συστήματος.

Το αυτί όμως δεν χρησιμοποιείται μόνο για την ακοή και την ισορροπία. Εμπλέκεται σε πολλούς σύνθετους μηχανισμούς που σχετίζονται με τις κινητικές και νοητικές δεξιότητες, την προσοχή, το συναίσθημα, το stress, τη συμπεριφορά, την κοινωνικοποίηση και πολλά άλλα. Το αυτί αφομοιώνει τις πληροφορίες που μεταφέρει ο ήχος, οργανώνει τη γλώσσα και δίνει την ικανότητα να αισθανόμαστε το οριζόντιο και το κάθετο. Μέσω του πνευμονογαστρικού νεύρου, το αυτί συνδέεται με το φάρυγγα, το λάρυγγα, την καρδιά, τους πνεύμονες, το στομάχι, το ήπαρ, καθώς και με το λεπτό και το παχύ έντερο. Αυτό δηλώνει ότι οι ακουστικές δονήσεις που φτάνουν στο τύμπανο του αυτιού, είναι ικανές να διεγείρουν τα παρασυμπαθητικά νεύρα και μέσω αυτών να ελέγξουν, να ρυθμίσουν και να "διαμορφώσουν" όλα τα μείζονος σημασίας όργανα του σώματος.

Μία από τις πιο σημαντικές λειτουργίες του αυτιού είναι η παροχή ενέργειας στον εγκέφαλο. Το έσω ους συγκεκριμένα, εφόσον ερεθιστεί, διεγείρει τον εγκέφαλο φορτίζοντας τον εγκεφαλικό φλοιό, ακριβώς όπως το δυναμό φορτίζει τη μπαταρία του αυτοκινήτου. Έτσι, ενεργοποιεί και αναζωογονεί και τον εγκέφαλο και όλο το σώμα. Το αυτί είναι με λίγα λόγια ο "διευθυντής ορχήστρας" όλου του νευρικού συστήματος. Γι' αυτό άλλωστε η επίδρασή του στην ανάπτυξη της ψυχολογίας, της νόησης και της προσωπικότητας είναι τόσο σημαντική.