Πώς εφαρμόζεται η μέθοδος Tomatis για να μετατρέψει την ελαττωματική ακρόαση σε ιδανική.

Στόχος της μεθόδου Tomatis είναι να επαναφέρει τους μύες του αυτιού στην αρμονική και φυσιολογική τους δραστηριότητα, αντιμετωπίζοντας έτσι τις όποιες ακροαστικές στρεβλώσεις και τις ισχυρές άμυνες που το άτομο έχει αναπτύξει, χωρίς καν να το συνειδητοποιεί. Αυτές τις ακροαστικές στρεβλώσεις θα εντοπίσει ο Σύμβουλος στο Τεστ Ακρόασης για να συνθέσει το εξατομικευμένο θεραπευτικό πρόγραμμα που θα ακολουθήσει ο θεραπευόμενος.

Η μέθοδος Tomatis εφαρμόζεται με μία ηλεκτρονική συσκευή ακρόασης, το "Ηλεκτρονικό Αυτί", που σχεδιάστηκε από τον ίδιο τον Tomatis. Επειδή συχνά ακούμε αλλά δεν ακροαζόμαστε, το "Ηλεκτρονικό Αυτί", μέσω της ηχοθεραπείας, μετατρέπει την παθητική ακοή σε ενεργητική ακρόαση. Με ειδικά ακουστικά, ο θεραπευόμενος ακούει μια κατάλληλα επεξεργασμένη μουσική ή ομιλία, φιλτραρισμένη ή μη, που εκπαιδεύει το αυτί του ώστε αυτό να αποκτήσει πάλι την ικανότητα να ακροάζεται σωστά και ο εγκέφαλός του να διεγείρεται ικανοποιητικά.

Ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται τους ήχους μέσω των ηχητικών δονήσεων που μεταφέρονται, είτε μέσω των οστών (οστέινη αγωγιμότητα), είτε μέσω του αέρα (αέρινη αγωγιμότητα). Στην περίπτωση της οστέινης αγωγιμότητας ο ήχος πηγαίνει κατευθείαν στο έσω ους, χωρίς να περάσει από την τυμπανική μεμβράνη, ενώ στην αέρινη αγωγιμότητα ο ήχος περνά από το τύμπανο, πριν να φτάσει στο έσω ους, απ' όπου και τελικά θα μεταδοθεί στον εγκέφαλο. Με τα ακουστικά της μεθόδου Tomatis, εκτός της αέρινης αγωγιμότητας, ο ήχος μεταδίδεται και με την οστέινη, μέσω ενός δονητή ενσωματωμένου στο μέσο του βραχίονα των ακουστικών, ο οποίος εφάπτεται στην κορυφή της κεφαλής του θεραπευόμενου. Ο σκοπός της οστέινης αγωγιμότητας είναι αρχικά να προετοιμάσει ολόκληρο το σύστημα του έσω ωτός για την πρόσληψη του ακουστικού μηνύματος που θα φτάσει στην τυμπανική μεμβράνη μέσω της αέρινης αγωγιμότητας και έπειτα να ενεργοποιήσει το μηχανισμό της επιλεκτικής προσοχής ως προς το μήνυμα αυτό. Γι' αυτό η οστέινη αγωγιμότητα προηγείται της αέρινης.

Η βασική αρχή λειτουργίας της μεθόδου που προσφέρει ευεργετικά αποτελέσματα σε όλο τον οργανισμό σου.

Η βασική αρχή λειτουργίας της μεθόδου Tomatis και του "Ηλεκτρονικού Αυτιού" είναι ένα σύστημα αυτόματης εναλλαγής μεταξύ δύο ηχητικών καναλιών, τα οποία εκπέμπουν την ίδια μουσική με διαφορετική χροιά και ένταση. Το σύστημα αυτό ονομάζεται "gating". Χωρίς το "gating" δεν υπάρχει το "φαινόμενο Tomatis". Κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο έντασης, η μουσική περνάει από το Κανάλι 1, ενώ πάνω από το όριο αυτό, περνάει από το Κανάλι 2. Στο Κανάλι 1 η ένταση της μουσικής είναι ασθενής, ενώ παράλληλα τονίζονται οι χαμηλές και όχι οι υψηλές συχνότητες. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται μικρή προσπάθεια από τους μύες του μέσου ωτός. Αντίθετα, στο Κανάλι 2 η ένταση της μουσικής είναι πιο ισχυρή και δίνεται μεγάλη έμφαση στις υψηλές και όχι στις χαμηλές συχνότητες. Σαν αποτέλεσμα, οι ακουστικοί μύες καταβάλουν μεγαλύτερη προσπάθεια. Για το λόγο αυτό, όταν ακούμε μουσική πλούσια σε χαμηλές συχνότητες, το σώμα παίρνει πολύ λίγη ενέργεια. Αντίθετα, μουσική πλούσια σε υψηλές συχνότητες διεγείρει έντονα τους μύες του αυτιού και το σώμα λαμβάνει πολλή ενέργεια μέσω του εγκεφάλου.

Αυτή η διπλή εναλλαγή του "gating" κινητοποιεί τους δύο μύες του μέσου ωτός και μέσω των ακανόνιστων χρονικών μοτίβων της μουσικής, δεν επιτρέπει στον εγκέφαλο να συνηθίσει το ερέθισμα που δέχεται από αυτή, καθώς τον εκπλήσσει διαρκώς και τον διατηρεί σε μια κατάσταση εγρήγορσης και επαγρύπνησης. Σκοπός του "gating" λοιπόν, είναι να επιτύχει στοχευμένη κινητοποίηση και εκγύμναση των ακουστικών μυών στο μέσο ους και να ενεργοποιήσει τους μηχανισμούς αφύπνισης και προσοχής του εγκεφάλου που απαιτούνται για την ακριβή επεξεργασία των μηνυμάτων. Έτσι, όχι μόνο διαφοροποιείται θετικά η διαδικασία της ακρόασης, αλλά επιτυγχάνονται θεραπευτικά και ευεργετικά αποτελέσματα για ολόκληρο τον ανθρώπινο οργανισμό.