Η δύναμη της μουσικής στην υπηρεσία της μεθόδου Tomatis.

Η μουσική είναι η αρχική γλώσσα της ανθρωπότητας και έχει τον τρόπο να ενσωματώνει πολλαπλά συστήματα νοημοσύνης, με ευρείες εφαρμογές στην εκπαίδευση, τις επιχειρήσεις και την υγεία. Κάθε τύπος μουσικής έχει ανάλογες θεραπευτικές δυνατότητες. Θεωρητικά υπάρχει μια μουσική λύση, αν όχι για κάθε ασθένεια, τουλάχιστον για κάθε άνθρωπο.

Οι ήχοι που χρησιμοποιούνται στις συσκευές Tomatis είναι προκαταρκτικά επεξεργασμένοι με το "ηχητικό αποτέλεσμα Tomatis" στο εργαστήριο. Με αυτόν τον τρόπο διεγείρουν όλο το εσωτερικό του αυτιού, περιλαμβανομένων των οργάνων που σχετίζονται με τις ακουστικές, κινητικές και εγκεφαλικές λειτουργίες. Τα επιλεγμένα μουσικά έργα της μεθόδου είναι πλούσια σε αρμονικές και είναι συνήθως συνθέσεις του Μότσαρτ για βιολί, ειδικά επεξεργασμένες με το "ηχητικό αποτέλεσμα Tomatis". Τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται χρησιμοποιώντας τη μουσική του Μότσαρτ είναι εκπληκτικά και μοναδικά.

Mότσαρτ. Η μουσική του παιδιού - θαύματος που επηρεάζει θετικά το σώμα και το πνεύμα σου.

Η μουσική γενικά χαρακτηρίζεται από ρυθμό, ο οποίος αγγίζει το σώμα, από αρμονία που επηρεάζει τα συναισθήματα και από μελωδία που απαιτεί σκέψη. Οι τρεις αυτές παράμετροι πρέπει να βρίσκονται σε ισορροπία, κάτι που σπάνια συμβαίνει. Στην περίπτωση όμως της μουσικής του Μότσαρτ, η ισορροπία αυτή επιτυγχάνεται, γεγονός που εξηγεί και τον οικουμενικό χαρακτήρα αυτής της μουσικής.

Η μοναδική και ασυνήθιστη δύναμη της μουσικής του Μότσαρτ προφανώς πηγάζει από τη ζωή του και ιδιαίτερα από τις συνθήκες που περιέβαλαν τη γέννησή του. Η προγεννητική του ύπαρξη ήταν πλημμυρισμένη από μουσική και ειδικά από τους ήχους του βιολιού που έπαιζε ο πατέρας του, πράγμα που είναι σχεδόν βέβαιο ότι ενίσχυσε τη νευρολογική του ανάπτυξη, ήδη από την ενδομήτρια φάση. Η σχέση των γονιών του με τη μουσική έπαιξε σπουδαίο ρόλο στη μουσική του εκπαίδευση, η οποία άρχισε με τραγούδια και σερενάτες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Εξαιτίας αυτού του ανώτερου μουσικού περιβάλλοντος, ο Μότσαρτ γεννήθηκε ήδη διαποτισμένος και σχηματισμένος από τη μουσική. Χαρισματικός ερμηνευτής από την ηλικία των τεσσάρων, ο Μότσαρτ υπήρξε ένα από τα πιο διάσημα παιδιά-θαύματα στην ιστορία της κλασικής μουσικής.

Η μουσική του Μότσαρτ. To "κλειδί" με το oποίο μπορείς να "ανοίξεις" τον εαυτό σου.

Ο Tomatis ανακάλυψε ότι ο Μότσαρτ πετυχαίνει αναμφισβήτητα τα καλύτερα αποτελέσματα και τις πλέον μακροπρόθεσμες αντιδράσεις. Ανεξάρτητα από τις προτιμήσεις του θεραπευόμενου ή την προηγούμενη έκθεσή του στον συγκεκριμένο συνθέτη, η μουσική του Μότσαρτ που χρησιμοποιείται στη μέθοδο Tomatis έχει θεραπευτικό αποτέλεσμα, διότι ηρεμεί το θεραπευόμενο απαράλλαχτα, βελτιώνει την αντίληψη του χώρου και του επιτρέπει να εκφραστεί με μεγαλύτερη σαφήνεια, επικοινωνώντας τόσο με την ψυχή, όσο και με το νου. Οι ρυθμοί, οι μελωδίες και οι υψηλές συχνότητες της μουσικής του Μότσαρτ ερεθίζουν και φορτίζουν τις δημιουργικές και συναισθηματικές περιοχές του εγκεφάλου, δίνοντας το "κλειδί", με το οποίο ο καθένας μπορεί να "ανοίξει" τον εαυτό του, να ακούσει τον κόσμο επαρκέστερα και να θεραπευτεί. Όπως έλεγε και ο ίδιος ο Tomatis, η μουσική του Μότσαρτ λειτουργεί σαν "εκκενωτής άγχους" και βοηθάει το θεραπευόμενο να γίνει πιο ενεργός, προσέχοντας τον εαυτό του και τις δυσκολίες του. Το πνεύμα του Μότσαρτ, η χάρη και η απλότητά της μουσικής του επιτρέπουν στους θεραπευόμενους να εντοπίσουν μια βαθύτερη σοφία μέσα τους.

Η μουσική του Μότσαρτ διεγείρει τον εγκέφαλό σου και του προσφέρει ενέργεια.

Τα επεξεργασμένα μουσικά κομμάτια του Μότσαρτ, τα οποία χρησιμοποιούνται σε όλα τα προγράμματα της μεθόδου Tomatis, προκαλούν αυξημένη διέγερση του εγκεφαλικού φλοιού του εγκεφάλου μέσω του κοχλία, παρέχοντάς του πολλή ενέργεια, ενώ συγχρόνως επιδρούν και στο αιθουσαίο σύστημα. Η υψηλή διέγερση του φλοιού ευνοεί τη μεγάλη επιλεκτικότητα προσοχής, δηλαδή την ικανότητα εστίασης σε μια πηγή πληροφορίας, αγνοώντας άλλες. Παράλληλα, η επίδραση στο αιθουσαίο σύστημα βοηθάει με τη σειρά της στη διέγερση του προμετωπιαίου φλοιού. Αυτός αποτελεί τμήμα του εγκεφαλικού φλοιού και διαμορφώνει την συναισθηματική και την κοινωνικά κατάλληλη συμπεριφορά, ενώ παράλληλα ρυθμίζει την ικανότητα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Επίσης, ελέγχει και παρακολουθεί τόσο τις εκτελεστικές, όσο και τις συναισθηματικές διαδικασίες, οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους πολύ στενά. Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος για τον οποίο είναι τόσο δύσκολη η συγκέντρωση και η εστίαση της προσοχής, όταν είμαστε συναισθηματικά αναστατωμένοι. Κατά συνέπεια, διεγείροντας το φλοιό επιδρούμε και στο τμήμα του προμετωπιαίου φλοιού και βοηθάμε έτσι στη σωστή ρύθμιση των διαδικασιών που αυτός ελέγχει.

Φιλτραρισμένη μουσική - Γρηγοριανοί ύμνοι. Δύο ακόμη πολύτιμα εργαλεία της μεθόδου Tomatis.

Η χρήση φιλτραρισμένης μουσικής στη μέθοδο Tomatis επιτρέπει στον εγκέφαλο να επικεντρωθεί στην ανάλυση της πληροφορίας που μεταφέρεται από τη μουσική μέσα στα όρια συγκεκριμένων ζωνών συχνοτήτων. Το αυτί έτσι απαλλάσσεται από την προσπάθεια διάκρισης των ήχων και επιτυγχάνεται πιο συγκεκριμένη διέγερση των ακουστικών ανατομικών δομών που μας ενδιαφέρουν κατά περίπτωση. Έτσι, ενώ με την αφιλτράριστη μουσική επιδρούμε σε όλο το ακουστικό φάσμα και όπως είπαμε, προσφέρουμε αυξημένη διέγερση του εγκεφαλικού φλοιού, με τη φιλτραρισμένη μουσική εστιάζουμε τη θεραπευτική δράση της στην περιοχή εκείνη του ηχητικού φάσματος που επιθυμούμε, ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή διέγερση.

Φίλτρα τα οποία αποκόπτουν ταυτόχρονα τις πολύ χαμηλές, αλλά και τις πολύ υψηλές συχνότητες ενός μουσικού κομματιού, χρησιμοποιούνται ευρέως στη μέθοδο Tomatis. Σκοπός τους είναι να ενισχύσουν τις συχνότητες εκείνες, οι οποίες περιέχουν το ουσιαστικό κομμάτι της ακουστικής πληροφορίας σε θέματα επικοινωνίας, για οποιαδήποτε γλώσσα. Τα κομμάτια που έχουν υποστεί αυτή την επεξεργασία είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για τη σωστή άρθρωση, την καλή λεκτική μνήμη και την προσοχή.

Φιλτραρισμένα μουσικά κομμάτια, στα οποία έχουν ενισχυθεί κυρίως οι χαμηλές συχνότητες, καθώς και μουσικά κομμάτια βαλς, επιτρέπουν τη διέγερση του αιθουσαίου συστήματος και μέσω αυτού μεταφέρουν ενέργεια στο σώμα. Η διέγερση του αιθουσαίου είναι ιδιαίτερα σημαντική στην περίπτωση συναισθηματικής απορρύθμισης, καθώς το σύστημα αυτό συνδέεται στενά με τον προμετωπιαίο φλοιό, το τμήμα δηλαδή του εγκεφαλικού φλοιού, το οποίο εμπλέκεται ενεργά στη ρύθμιση των συναισθημάτων και στη διεξαγωγή των εκτελεστικών διαδικασιών.

Τέλος, στη μέθοδο Tomatis χρησιμοποιούνται και οι Γρηγοριανοί ύμνοι, οι οποίοι είναι ιδιαίτερα ευεργετικοί, δεδομένου ότι έχει αποδειχθεί η θετική επίδρασή τους στη ρύθμιση του συμπαθητικού και του παρασυμπαθητικού νευρικού συστήματος. Έτσι, επιβραδύνεται ο καρδιακός παλμός, ελαττώνεται η ένταση και αυξάνει η χαλάρωση.

Είναι κατανοητό λοιπόν, ότι με την επιλογή και την επεξεργασία των κατάλληλων ειδών μουσικής που χρησιμοποιούνται στη μέθοδο Tomatis, είμαστε σε θέση να επιδράσουμε σε νοητικό, σε συναισθηματικό και σε σωματικό επίπεδο, καλύπτοντας πολλές από τις ανάγκες του ανθρώπινου οργανισμού στη σύγχρονη εποχή.